تحولات بورس در هفته گذشته

تحولات بورس در هفته گذشته

شنبه 29 تیر

اولین روز از اخرین هفته تیر را در حالی آغاز می کنیم که همه از گرمی هوا کلافه شدند اما سهامداران از گرمی بازار خوشحالند . به خصوص از پتروشیمی ها که امروزکولاک کردند و حتی فراتر از انتظار ظاهر شدند . البته خبر افزایش نرخ اوره و توقف برخی از انها برای تعدیل نیز جالب توجه بود و به بازدهی بازار کمک کرد . نکته ای را در مورد بازاردر روز های قبل تاکید می کردیم که یک باردیگر بر ان تاکید می کنیم . بازار از این پس به سراغ سهم هایی می رود که 1- در رالی اخیر کمتر رشد کرده اند 2- شرایط بنیادی و گزارش دهی خوبی را شاهد باشند .

ابتدا بازاردر روند خود دو دل بود و نمی دانست که چه کند اما ناگهان با یک خبر اتش گرفت و جو پتروشیمی ها از این رو به ان رو شد و شرکت های بزرگ را با خود همراه ساخت. خبر افزایش 80% نرخ اوره به شرکت های پتروشیمی به خصوص زیر مجموعه های پارسان رسیدو از ان سو خبرهای خیره کننده از سود زاگرس ،خارک و شازند نیز همه را غافلگیر کرد .

البته در کنار پتروشیمی ها هلدینگ های قوی شیمیایی ، دارویی ها ، بیمه ، برخی غذایی ها و تجهیزات و برق نیزمثبت بودند که نشان می دهد بازار به سمت شرکت هایی در حرکت است که بازدهی بالایی نداشته و روند انها در این مدت کم افت و خیز تر بوده است .

اما دور دور خبر است . چشم ها به کدال و گوش ها به مجامع شرکت هاست . تغییرو تحولات بسیار سریع رخ می دهد چه در سطوح سیاسی و چه اقتصادی که می تواند به سرعت روند ها را در بازار تغییر دهد .

امروز خبر افزایش نرخ اوره و تعدیل مثبت پتروشیمی پردیس باعث صف خرید سنگین در این نماد اوره ساز شد شپدیسی که

بزرگترین تولید کننده اوره در کشور میباشد میتواند قیمتهای 1800 و سپس 2000 تومانی را تجربه نماید

در نماد پتروشیمی مارون شاهد توقف نماد این شرکت به منظور تعدیل مثبت عایدی بودیم. البته نباید از حق گذشت با این خبر نرخ خوراک این شرکت ها نیز دستخوش تغییر می شود که دیر یا زود باید منتظر این خبر هم بود .

امروز تاپیکو با حجم ممعاملات بسیار سنگین در نهایت به صف خرید رضایت داد تاپیکویی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح 400-420 تومانی را دارد تعدیل مثبت پتروشیمی ها میتواند جو روانی تاپیکو را مثبت نموده و باعث رشد سوداوری این هلدینگ پتروشیمی شود. در این سهم مارون اثر بالایی دارد و می تواند ارزش ذاتی سهم را نیز افزایش دهد .

شایعه فروش بلوکی ایران خودرو توسط سرمایه گذاری رنا باعث صف خرید بسیار سنگینی در نماد رنا شده است رنایی که با فوش بلوکی ایرانخودرو وضعیتش دگرگون شده و میتواند سود خوبی شناسایی نموده و علاوه بر این با تسویه هزینه های مالی خود روند سوداوریش احیا شود این سهم نیز هدف قیمتی 120 تومانی را در پیش وی خود دارد.

در نماد فولاد خوزستان تقویت شایعه احتمال توقف نماد این شرکت به منظور تعدیل مثبت باعث رشد قیمتی در فخوز شد فخوزی که با عبور از قیمتهای 3200 تومانی به سمت سطوح قیمتی 3400-3500 تومانی حرکت خواهد کرد

اما در نماد صندوق بازنشستگی اخبار بسیار مناسب از شرکتهای زیر مجموعه وصندوق باعث شد تا امروز این سهم با عبور از قیمتهای 520 تومانی به سمت قیمتهای 560تومانی گام بردارد در گزارش پیش روی وصندوق انتظار تعدیل مثبت خوبی را داریم . از مدت ها قبل وقتی گفتیم سهم با سود 1100 ریالی می تواند به قیمت 600 تومانی امیدوار باشد .

در گروه تجهیزات زمزمه هایی از تحولات مثبت در مپنا و حفاری به گوش میرسد . توصیه به عزیزان این است که این

دو سهم را که پس از برداشته شدن تحریم ها متحول می شوند را در پرتفوی خود داشته باشند .

روز بازگشایی بر تحولات غبشهر و خرید ان صحبت کردیم با این که قیمت خرید ما 38000 و کمتر بود سهم در قیمت های 34000 و 35000 نیز قابل خرید بود . گزارش های غبشهر و غمارگ هر دو بر احتمال تعدیل مجدد این دو سهم حکایت دارد . غبشهر در گزارش 6 ماهه خود در حالی که سود خود را 700 تومان اعلام کرده است 582 تومان سود محقق کرده و در واقع در 3 ماهه اخیر 290 تومان سود ساخته است و این یعنی این سهم می تواند به راحتی به سود 9000 ریالی دست یابد و احتمال توقف و تعدیل هم بالاست . شرکت 75% سود عملیاتی را محقق کرده و امار خوبی برای سهم است . در روند تولید و فروش هم پیش بینی های شرکت منطقی است .

از نظر بنیادی شرایط غبشهر قوی تر از غمارگ است . البته غمارگ نیز گزارش جالبی داشته در حالی که 1656 ریال سود اعلام کرده است که 1226 ریال سود محقق شده است و این سهم نیز به راحتی 2000 ریال سود می تواند بسازد .

یکشنبه 30 تیر :

امروز بازار سرمایه روز پرخبر و پر استرسی را داشت و به نظر میرسد هر چه پیش می رویم هیجان بازار به خصوص در این چند روز با توجه به جو مجامع بیشتر می شود و البته خبرها و گزارش های 3 ماهه نیز در این موضوع موثر است و می تواند حتی در برخی موارد جهت بازار ما را تغییر دهد. به هر حال بازار داغ و پر خبری شده است .

اما قیمتهای 2800 تومانی مانع رشد بزرگترین متانول ساز بازار شد زاگرسی که شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت خوبی در این سهم در عملکرد 3 ماهه دارد .

امروز خبرهایی در خصوص قطعی شدن معامله بلوکی شیران در بازار شنیده میشد همین امر سبب نوسانات مثبت در این سهم

شیمیایی شد شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت هم دارا میباشد و خبرهایی از پوشش سود 80 درصدی شرکت در عملکرد 6 ماهه شیران شنیده میشود. امروز خیلی خوب این سهم را می خریدند و همین امر عاملی برای توجه به آتی شد .

مارون هم تعدیل سود داد . سهمی که دیدیم که سود 611 تومانی را اعلام کرده و با این سود قیمت سهم حداقل در 30000 ریال جای می گیرد اثرات ان بر پارسان و تاپیکو نیز مشهود خواهد بود .

امروز کاشی سینا در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را شاهد نبود کساوه ای که با توجه به شایعه پوشش40-45 درصدی بودجه خود در عملکرد 3 ماهه و احتمال تعدیل مثبت بالای 20 درصدی مورد اقبال بازار قرار گرفته است

این روزها کاشی پارس در این گروه که پتانسیل بالایی برای تعدیل مثبت عایدی داشته و حتی تخمین از سود 100 تومانیش میزنیم کم کم باید در فکر گره معاملاتی باشد این سهم هدف قیمتی 500 تومانی را دنبال میکند

در این گروه توقف کچینی را داشتیم و شنیده می شود فردا کخاک برای اعلام سود 3500 ریالی متوقف می شود .

امروز غول سیمانیها یعنی فارس و خوزستان با صف فروش به روند اصلاحی خود ادامه میدهداین روزها به نظر میرسد سفارس از طریق افزایش سود ابیک توانایی رشد بیشتر سوداوری را داشته باشد

امروسیمان غرب که این روزها هنوز تعدیل مثبتش را ارائه نداده و با پتانسیل تعدیل مثبت سنگین سودسال 92 خود همراه میباشد در استانه قیمتهای 800 تومانی به تعادل رسید برای سغرب انتظار روند متعادل را در قیمتهای فعلی را داریم

امروز صف خرید مپنا سنگین تر شد مپنایی که در مجمع خبرهای بسیار خوبی از وصول 2 هزار میلیاد تومان از مطالباتش در کنار دریافت زمین پژوهشگاه نیرو به عنوان مابقی مطالباتش را اعلام کرد مپنا در سال 92 میتواند با رشد خوبی در

سوداوری وحتی تعدیل مثبت همراه شود هدف قیمتی 520 تومانی را برای مپنا انتظار داریم

اما حفاری نیز این روزها با خبرهای خوبی از احتمال تعدیل مثبت بالای 20 درصدی توقف نماد شرکت شنیده میشود حفاری نیز قابلیت رشد قیمتی تا سطوح 520 تومانی را دارا میباشد

در گروه دارو امروز جابر بازگشایی شد و باقی منتظر ماندند . این انتی بیوتیک ساز قدر بازار سود خود را از 647 ریال به 1001 ریال رسانده است که تعدیل خوبی زده است . به نظر میرسد نیمه دوم سال سود دجابر بازهم رشد کند . دجابر با کمی اصلاح در قیمت های زیر 5500 ریال می تواند مناسب باشد .

گروه فولاد امروز پر خبر بود . از فولاد شنیده می شود فولاد مجمع بسیار خوبی دشت که 650 ریال سود در ان برای تقسیم محقق شد و با توجه به سود انباشته و بحث افزایش سرمایه گویا 150 ریال از این سود برای افزایش سرمایه حدود 40% برداشته می شود و باقی از انباشته خواهد بود .

دوشنبه 31تیر :

امروز اخرین روز از ماه تیر اخرین گزارش های مینادوره ای و خبرهای مجمع از چله کمان رها شده و به بازار اصابت می کند و خدا را شکر این تیرها اکثراً مثبت بوده و به هدف خورد و باعث شد تا تقریباً نیمی از بزرگان بازار با روی خوش این روز ها متوقف شوند و در بازار حضور نداشته باشند . این که این موضوع و صفوف خرید شرکت های کوچک تا چه حد صحیح بود بحثی جداگانه است اما به نظر میرسد بازار در یک چرخش اشکار به سراغ شرکت های بنیادی رفته و از شرکت هایی که پی به ای بالایی داشته و از همه مهم تر با شایعه و حرف و حدیث رشد کرده بوددر گزارش های خود حرفی برای گفتن نداشت دوری کرده است .

و درست در این سو بازار با تکیه بر گزارش شرکت ها و رفتن به سراغ شرکت هایی که پی به ای کمی داشتند خود را نشان

داد و شاهد بودیم که بزرگان بازار باردیگر موج سواری رادر برنامه کار خود قرار دادند و پیش قراول انها نیز شرکت های پتروشیمی بودند .

در بازار امروز روند کاهشی نرخ دلار و از طرف دیگر تلاش سهامداران بانکی برای متقاعد کردن بانکها مبنی بر تسعیر داراییهای ارزی با نرخ های 2477 تومانی و خبرهای خوب حاشیه مجامع بانکیها باعث شد تا امروز شاهد رونق در سهام بانکیها باشیم بانکی هایی که با ارائه گزارشات 3 ماهه و مثبت بودن این گزارشات میتوانند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود نمایند . البته وکار خوب عمل نکرد و باید دید باقی چه می کنند هر چند معمولاً بانکی ها در 3 ماهه چنگی به دل نمی زنند .

امروز بانک صادرات با توجه به افزایش سرمایه پیش روکه میتواند سبب تحول در این سهم بانکی شود با روند صعودی به قیمتهای 150 تومانی رسد فردا به نظر میرسد سطوح قیمتی 160 تومان مانع قوی بر سر راه رشد قیمتی بیشتر این سهم باشد و فردا عرضه های جدی را دارد که البته شایعه بلوک غدیر و فروش ان نیز جدی شده است . امروز مجمع بانک تجارت و بحث سو.د 45 و 50 تومانی و تسیعر ارز نیز برای بازار مهم بود .

در نماد وصندوق تقسیم سود بالاتر از بودجه جم که تاثیر بالایی بر وصندوق خواهد داشت موجب شده تا این سهم با نوسانات مثبت همراه شود . تقسیم سود پاسا، بر این سهم موثر بوده اما بیش از هر چیز دو رویداد یعنی تعدیل احتمالی شرانل و مجمع امروز صبح جم بر وصندوق و تاپیکو موثر بود که شنیده می شود جم 2000 ریال تقسیم کرده و وصندوق فردا بسته می شود .

با توقف نماد پارسان و صف های خرید پتروشیمی ها و تعدیل مثبت اکثر نمادهای پتروشیمی غدیر هم با روند مثبت به سطوح قیمتی 440 تومانی رسید برای غدیر انتظار رشد قیمتی تا سطوح 460-470 تومانی را داریم .

امروز گل گهر نوسانات مثبت را در پیش گرفته و وضعیت معاملاتیش بهبود یافت در حاشیه مجمع معادن و فلزات وضعیت گلگهر بسیار عالی توصیف شده و تعدیل مثبت این سهم نیز تلویحا تایید شده است به نظر میرسد با انتشار گزارش 3 ماهه کگل و تعدیل مثبت شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای 1000 تومانی باشیم. کگل 32% از سود خود را محقق کرده و احتمال اعلام سود 1450 ریالی بالاست از سوی دیگر کچاد نیز با سود 938 ریالی و پوشش 31% فردا با سرمایه جدید بازمی شود که نوسان گیران صبور این سهم را دنبال کنند .

در پردیس خبرهای جالب توجهی رسیده . این سهم نیز بالاخره با تعدیل 15% سود خود را از 377 تومان به 434 تومان افزایش داد و در گزارش 6 ماهه 52% از سود را محقق کرده است .فروش گاز با همان نرخ 70 تومان است ،در تولید کمی از برنامه عقب است و در فروش نیز به همین شکل اما به نظر میرسد جبران کند ،در 3 ماهه اخیر که شرکت در 100% ظرفیت کار کرده 133 تومان سود محقق کرده است و این یعنی شرکت به راحتی حتی به سود 6000 ریالی نیز می تواند برسد ،سیاست تقسیم سود 412 تومان در نظر گرفته شده است و در نهایت به نظر میرسد قیمت سهم بسیار ارام به سمت 21000 ریال پیش برود.

دراین گروه پترول نیز کم کم می تواند مورد توجه برخی نوسان گیران بازار قرار گیرد . سهمی که البته حاشیه های زیادی را دارد .

امروز گروه دارو نیز با گزارش های خوبی مواجه بود اما برنگشت . گروه دارو و سیمان پس از رشد اخیر با اصلاح منطقی مواجه اند که به نظر میرسد چند روزی زمان می برد و فعلاً کسی سراغ انها را نمی گیرد . در گروه دارو البته حاشیه ها و فشار بر روی این گروه برای کاهش قیمت و کمک به بیماران نیز جدی شده است و روزنامه ها و سایت ها به این گروه از نظر روانی فشار می آورند . افزایش 40% قیمت

سیمان تاثیر انچنانی در جامعه ندارد ولی رشد 40% دارو اثرات شگرفی را خواهد داشت .

اما در گروه فلزات فولاژ با ان حاشیه ها و گزارش اخیر حقاً صف فروش دارد اما گزارش6 ماهه سهم وضعیت را تغیی رمی دهد و اگر کسی در قیمت های زیر 4600 ریال با کمی صبر خرید کند منطقی خرید خوبی خواهد داشت . شنیده شده فخوز نیز فردا برای تعدیل بالای 20% متوقف می شود .

در پایان باید از مپنا هم گفت که گزارش 3 ماهه جالبی نداده اما بر کسی پوشیده نیست که کسی او را به خاطر حتی سود سال 92 نیز نمی خرد!

سه شنبه 1مرداد :

امروز فصل داغ مرداد ، فصل شیر ها آغاز به کار کرد ! در کنارآغاز فصل داغ مرداد به سراغ شیر ها بازار هم که برویم می بینیم هر یک از انها با رونق نسبی مواجه اند و شرایط بسیار خوبی دارند

اگر به خاطر داشته باشدی چند وقت پیش در گزارش های بازار مدام تکرار می کردیم شاخص و بازار تا اینجا با کلید حسن روحانی پیش امده و از اینجا به بعد باید خودمحور باشد و با کلید خود رشد کند که همین طور هم شده و جو مثبت شرکت ها و گزارش انها ومجامع موفق عاملی برای رشد بازار به خصوص بزرگان بازار شد که پتروشیمی هادر صد ان بودند .

امادر بازار امروز یک اتفاق دیگر نیز رخ داد . با ین که برخی نماد ها به بازار وادر شده اند اما موج توقف بزرگان بازار نیز وجود دارد و توقف بخش اعظمی از نماد های بزرگ و قوی بازار باعث شده است تا بازارسرمایه نیز با جو خنک و حجم معاملات کمتر مواجه باشد . گفته می شود در این روز ها نزدیک به 100 نماد متوقف وجود دارد که اکثر انها نیزاز فعالان حوزه بازار بودند و رفتن و نبودن آنها در نقدینگی و چرخش بازار و سهام موثر است .

امروز پتروشیمی خراسان در کمال تعجب با دامنه نوسان 5 درصدی بازگشایی شد خراسانی که با توجه به تعدیل مثبت بیشتر جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت به نظر میرسد این سهم فرابورسی رشد قیمتی تا 9000 ریال را حداقل تجربه نماید

امروز شکلر هم گزارش خوبی داد و احتمالاً رشد 10% را شاهد باشد سهم از 4% منفی امروز به صفخرید رسید که یک نوسان قابل توجه را نصیب سهامداران خود کرد .

امروز روند مثبت در بانکیها باعث صف خرید سرمایه گذاری خوارزمی شد سهم سرمایه گذاری که دو سهم بانک صادرات و پاسارگاد را به عنوان سهام اصلی پرتفویش در اختیار دارد وخارزم هم جای تعدیل مثبت عایدی را دارد و هم میتواند تا قیمتهای 200 تومانی با رشد همراه شود.

در این گروه امروز پارسان هم با سود 176 تومانی به بازار می اید . عجیب است که این سهم سود شراز را در صورت های خودلحاظ نکرده و می توانست تعدیل بیشتری بدهد .

امروز کالسیمین اگرچه گزارش 3 ماهه دلجسبی نداد اما باید به امار تولید و فروش شرکت دقت فراوانی شود شرکت در بخش فروش شمش تنها بخش اندکی از تولیدات خود را به فروش رسانده است که در سنوات اتی با فروش این موجودی خود میتواند تعدیل مثبت خوبی را اعمال نماید . البته این موضوع زمان بر خواهد بود .

ملی مس هم امروز با نوسانات مثبت به سطوح قیمتی بالای 300 تومان رفت فملی هم در صورت ثبات قیمتهای جهانی مس توان تعدیل مثبت را دارا میباشد اما تعدیل مثبت سهم نهایتا بین سطوح 10-15 درصد قرار خواهد گرفت در مس نیز در این سهم بودجه با دلار 2500تومانی و مس 6900 دلاری بسته شده است و به نظر میرسد با توجه به بهبود وضعیت جهانی در 6 ماهه دوم و ثبات نرخ ارزدر قیمت های مناسب کمی شرایط سهم بهتر شود .

برخی معتقدند که خوردویی ها با کاهش و تثبیت نرخ ارز و بهبود اوضاع سیاسی شرایط خوبی را تجربه می کنند . بهمن به نرخ ارز و بهبود سیاسی نیز اهرم خوبی دارد سهمی است که با سود غیرعملیاتی امسال که حدود 400 ریال است خیال همه را در 1600و 1650 راحت کرده است .

چهارشنبه 2مرداد :

امروز بازار با غیبت بزرگان خود کنار امده بود و به نمادهای حاضر بسنده کرد . بر خلاف چهار شنبه هفته قبل که اوضاع جمع و جور شد و مثبت بود این هفته فشار عرضه در بازار زیاد شد و چهار شنبه ای پر عرضه را سپری کردیم . البته در نبود نماد های بزرگ مشکل نقد شوندگی و جابجایی سهام برخی سهامداران با انچه ته مانده در بازاردارند باعث شده تا اکثر شرکت ها از عرضه در امان نباشند . البته جو بازار امروز طوری بود که خریدار هم وجود داشت اما خلوت بودن نسبی بازار و نبود نماد های برتر برخی خریداران را که به دنبال شکار سهم بودند محدود تر و گزینه های آنها را به چند سهم خاص مشروط کرده بود .

امروز پتروشیمی مارون پس از تعدیل 20 درصدی سود سال 92 با رشد تنها 4 درصدی بازگشایی شد.

در این گروه شیران هم کمی مثبت شد و پر حجم بود . در مورد شیران برخی معتقدند که قیمت پایه 45000 و برخی دیگر ان را 65000 و برخی دیگر از قیمت پایه 69000 ریالی صحبت می کنند . شنیده می شود مالک پتروشیمی اصفهان خریدار بلوک 33% واتی است . از یک حقوقی که در حال حاضر نیز نماد ان متوقف است به عنوان خریدار یاد می شود . این که قیمت پایه چقدر باشد و رقابت صورت می گیرد یا خیر و در نهایت چه کسی خریدار بلوک خواهد بود تحولاتی است که بر شیران اثر می گذارد.

دراین گروه گفته می شود با عرضه سنگین در گروه پتروشیمی شاهد متعادل شدن روند اکثر انها و همچنین بازگشایی سایر شرکت ها در دو روز ابتدایی هفته بعد خواهیم بود .

امروز وساپا نیز پر عرضه بود . این سهم مورد توجه نوسان گیران قرار گرفته است . از نظر بنیادی سهامدار رنا بودن و تعدیل رنا روی این سهم موثر است . اما باید توجه داشت رنا اجازه تقسیم سود فروش بلوک را ندارد . اما در حال حاضر روی وساپا بازی های نوسان گیری شکل گرفته است . در این سهم عرضه سهامداران عمده سهم بالاست و به نظر میرسد در قیمت های نرسیده به 1400 ریال سهم با عرضه سنگین متعادل شده و برای صعود کار سختی را داشته باشد .

امروز کویر تایر این سهم تایر ساز پس از تعدیل مثبت سنگین سود سال 92 ناشی از افزایش نرخ تایر های رادیال عرضه شده به شرکتهای خودروساز با رشد قیمتی و بازدهی 34 درصدی به بازار برگشت کویر تایری که میتواند سود خود را تا سطوح 300 تومان افزایش دهد و شد بیشتر قیمتی را در بازه میان مدت تجربه نماید .

در گروه غذایی غبشهر می رفت که صف خریدشود اما عرضه های ان بسیار سنگین بود .

در گروه معادن اما رشد قیمت جهانی روی و مس باعث توجه به این گروه ها شده است . در حال حاضر مشکل فروش دارد و تولید کرده و انبار می کند اگر شرایط فراهم شود احتمال رشد سود های انفجاری برای این گروه نیز هست . اما در حال حاضر بعید است گزارش های 6 ماهه نیز تحول خاصی را رقم بزند .

در نماد مپنا شنیده می شود یک معامله بلوکی در سهم در جریان است که دو خریدار تا کنون برای بلوک کارکنان اعلام امادگی کرده اند . هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما اگر این اتفاق رخ دهد شرایط برای سهم بسیار تغییر خواهد کرد . به نظر میرسد سهم با این معامله در قیمت های 4800 ریال تثبیت شده.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید